Nieuwe wetgeving rookmelders in 2022
01 oktober 2021 

Nieuwe wetgeving rookmelders in 2022

Rookmelders redden jaarlijks veel levens. Helaas kennen enkele woningbranden ook een fatale afloop. De nieuwe wetgeving moet het aantal slachtoffers door woningbranden verder terugdringen. Op 1 juli 2022 verandert de wetgeving rondom rookmelders en worden deze in iedere woning verplicht.

Rookmelders, die heeft toch iedere woning? Toch zal het je verbazen hoeveel huizen niet op elke etage een rookmelder hebben hangen. Vanaf 1 juli 2022 wordt het verplicht dat iedere woning in Nederland is voorzien van minimaal 1 rookmelder op iedere verdieping. Dus vanaf de begane grond tot aan de zolder moet er minstens 1 rookmelder per bouwlaag hangen. 

In bijvoorbeeld flats of appartementencomplexen is het daarnaast voor ruimtes waar een vluchtroute loopt verplicht om minimaal 1 rookmelder per verdieping te hebben. Denk daarbij aan trappenhuizen of gemeenschappelijke ruimtes.

Voorheen was het alleen voor nieuwbouwwoningen verplicht om rookmelders te plaatsen. Met de nieuwe wetswijziging geldt dit straks ook voor alle bestaande bouw. Niet alleen huiseigenaren, maar ook huurders moeten zich dus verplicht aan de nieuwe wet gaan houden. Dit is vastgelegd in het nieuwe bouwbesluit van de overheid.


In het bouwbesluit van nieuwbouwwoningen staat onder andere dat:

  • De rookmelder op het lichtnet aangesloten moet zijn en een back-up batterij moet hebben conform NEN-2555;
  • Waar de rookmelders moeten worden opgehangen;
  • Het minimum aantal decibels dat de melder moet produceren bij brandalarm;
  • De kwaliteitseisen waaraan de rookmelder moet voldoen volgens de Europese norm NEN-14604.

Rookmelders die in bestaande bouw worden geplaatst hoeven gelukkig niet per se op het lichtnet aangesloten te worden. Dit mag ook een batterij zijn. Wel dient de rookmelder aan het CE-keurmerk en de NEN-14604 te voldoen. 

De afkorting CE staat voor Conformité Européenne. Productgroepen met dit keurmerk voldoen aan de eisen van de Europese Unie. In de NEN-14604 staan voorschriften waar producenten van rookmelders zich aan moeten houden.

Rookmelders voor zowel bestaande bouw als nieuwbouwwoningen moeten om de 10 jaar worden vervangen. De betrouwbaarheid van de melders is namelijk niet meer volledig te garanderen na een periode van 10 jaar. Rookmelders die als hoofdvoeding een batterij hebben, hebben daarnaast een kortere levensduur.  Zodra de batterijen bijna leeg zijn, gaan ze af en toe piepjes geven. 

Er zijn 2 soorten batterijen: de zogenaamde 1 jaar batterij en de 10 jaar batterij. De 1 jaar batterij moet je elk jaar vervangen. De 10 jaar batterij moet je elke 10 jaar vervangen.  

Nieuwbouwwoningen zijn verplicht de rookmelders op bepaalde plekken in de woning tegen het plafond op te hangen. Zo moet een rookmelder minimaal 50 cm van de wand worden geplaatst. De rookmelder mag niet vlak bij de keuken, badkamer of in het trapgat worden opgehangen, omdat de luchtstroom langs de rook kan trekken. Hierdoor gaat de melder niet af. 

Hang in elke gang en overloop een rookmelder op, want dit zijn meestal de plekken waardoor een vluchtroute naar buiten loopt. Ga je voor extra veiligheid? Hang dan in elke van onderstaande ruimtes een melder op:

  • Slaapkamer.
  • Woonkamer.
  • Washok (zolang dit maar niet de doucheruimte is).
  • Of een andere verblijfsruimte met bijvoorbeeld een woonfunctie.

De wijziging geldt niet alleen voor woningeigenaren, maar ook voor huurders. Ze moeten ook per 1 juli 2022 op iedere bouwlaag hangen. 


Schijnveiligheid

In de wetswijziging is niet opgenomen op welke plekken de melders moeten worden ophangen. Je  kan bij wijze van spreken ééntje in een keukenkastje ophangen en je voldoet aan de wet. Maar uiteindelijk is dit alleen maar schijnveiligheid en red je hier geen levens mee. Laat daarom je rookmelders op de juiste plekken installeren zoals ze dat bij nieuwbouwwoningen doen. Plaats je liever zelf je rookmelders? Bekijk dan het kopje "Dit is de beste ophangplek voor de rookmelder" in dit artikel.

De verplichtstelling van rookmelders in bestaande woningen zorgt voor brandveiligheid. Een goed werkende melder zorgt voor een veiliger gevoel in huis. Je wilt er natuurlijk niet aan denken, maar stel je voor dat er brand uitbreekt. Dan word je gealarmeerd door het harde piepgeluid van de rookmelders. En voorkom je het inademen van rook of nog erger...

Rookmelders detecteren rook in de ruimte. Het gebruik van rookmelders kan dus van levensbelang zijn. Enkele belangrijke plaatsen voor het ophangen van rookmelders zijn de hal en de overloop. Dit zijn namelijk de looppaden waar een vluchtroute doorheen loopt. 

Wist je dat tijdens het slapen je reukorgaan niet werkt? Dit is dus levensgevaarlijk als je geen rookmelders hebt. Als je slaapt en er breekt brand uit, dan zal je niet worden gewaarschuwd. Met alle nadelige gevolgen van dien.

Rookmelders helpen woningbranden te voorkomen of de schade enigszins te beperken. Omdat bij een woningbrand de meeste slachtoffers rook inademen, zijn rookmelders de perfecte oplossing. Elke woningeigenaar of huurder heeft de verplichting om op iedere bouwlaag van de woning een brand melder te plaatsen per 1 juli 2022.

Een rookmelder is een apparaat dat helpt met het signaleren van rookontwikkeling door brand. Zodra er rook wordt gedetecteerd, gaat de melder heel hard piepen. Hiermee wordt je gewaarschuwd dat er mogelijk brand in de ruimte is. Je bent per 1 juli 2022 verplicht om per etage minimaal 1 rookmelder te plaatsen. De duurdere rookmelders kun je met elkaar verbinden. Deze worden op het lichtnet aangesloten met een back-up batterij. Zodra één van de brandmelders afgaat, slaan ook direct de andere rookmelders alarm. 

Er zijn 7 verschillende typen rookmelders:

Optische rookmelders

De optische rookmelders werken met infrarood en waarschuwen bij rookontwikkeling. De lichtgevoelige cel vangt de infrarood lichtbundel op. Zodra de lichtbundel wordt verstoord, gaat de rookmelder af. Rook is een voorbeeld van verstoring. Helaas kan stof ook de melder verstoren. Daarom is het verstandig om ook de rookmelders regelmatig mee te nemen tijdens het stofzuigen.

TIP :Schaf voor de keuken altijd een thermische rookmelder aan. Een optische rookmelder is erg gevoelig en is daarom niet geschikt voor het ophangen in de keuken. Bij het aanbakken of aanbranden van voedsel zal de optische melder alarm slaan.

Gekoppelde rookmelders

Per juli 2022 is het verplicht om minimaal 1 rookmelder per etage op te hangen. Het is handig om alle rookmelders aan elkaar te koppelen. Hierdoor gaan alle melders tegelijk af zodra er 1 melder afgaat. Het is erg simpel om in te stellen en het kan draadloos. Het koppelen van de melders vergroot je overlevingskans en voorkomt het inademen van rook. 

Wil je nog veiliger wonen? Koppel dan je rookmelders met de buren. Hierdoor kun je elkaar helpen en waarschuwen bij een startende brand.

Thermische rookmelders

Thermische melders reageren op een te hoge of snel stijgende temperatuur. Ze gaan niet af bij rookontwikkeling. Een thermische melder is meer geschikt voor dichte keukens. Het nadeel is wel dat als er brand ontstaat in de dichte keuken, de thermische melder later alarm slaat dan een optische rookmelder.

Slimme rookmelders

Een slimme rookmelder zorgt ervoor dat je niet alleen wordt gewaarschuwd via het harde piepgeluid. Je krijgt je bijvoorbeeld een pushmelding op je telefoon of je wordt gebeld. Het is ook mogelijk een mail te ontvangen. In deze mail staat exact waar in het pand brand, rook of een temperatuurstijging is gemeten. 

Een andere optie van de slimme rookmelder is dat er een lampje gaat knipperen bij het afgaan van het alarm. Als laatste is het ook mogelijk dat de slimme melder elektrische apparaten uitschakelt of besloten ruimtes waar rolluiken hangen kan openen. Zo kun je sneller vluchten. 

Rookmelders op het lichtnet

De rookmelders op het lichtnet worden aangesloten op het stroompunt vanuit het plafond. Hierdoor ben je altijd verzekerd van een werkende melder. Alsnog zijn ze voorzien van een back-up batterij. Mocht er een stroomstoring zijn, dan gaat de melder namelijk direct over op de batterij. De batterij die als back-up wordt gebruikt hoeft minder vaak te worden vervangen. Hij wordt namelijk weinig gebruikt. 

Rookmelders voor doven en slechthorenden

Ben je slechthorend of doof? Dan zijn er speciale rookmelders die werken met een trilplaat of strobe. Zo'n trilplaat leg je onder je kussen of bij je op de bank of bed. Gaat het alarm af? Dan wordt je gewaarschuwd door de trillingen en weet je dat je direct moet vluchten.  

De strobe zorgt voor alarmerende en felle flitssignalen. Iedereen kent de stroboscoop wel van de discotheek. Voor de strobe heb je altijd gekoppelde melders nodig. De strobe heeft geen detectiemogelijkheid. 

Enkele zorgverzekeraars vergoeden rookmelders voor doven en slechthorenden. Neem daarom voor de aanschaf van de melders contact op met je zorgverzekering.

Combimelders

Een rookmelder en een koolmonoxidemelder in één noemen we ook wel een combimelder. De combimelder kan niet in elke ruimte worden opgehangen. Combimelders zijn wel geschikt voor ruimtes waar een verbrandingstoestel is. De hoogte waar je de melders ophangt is gelijk aan in deze ruimtes. Voorbeelden van verbrandingstoestellen zijn centrale verwarmingsketels en geisers. 

Rookmelders in je woning zorgen voor brandveiligheid. Vraag daarom direct hier je offerte aan voor het correct laten plaatsen van rookmelders in je woning. 

Nog geen rookmelders in huis? Laat ze direct op de juiste manier installeren door Electrotechniek Franeker. Vraag hier je offerte aan
Over de schrijver
Reactie plaatsen